NADCAST.03 с Радо Георгиев

Трети епизод на \”NADCAST\". Този път със Радо Георгиев. Радо преподава и програмира и компания движи и конференция организира и още какво ли не. Поговорихме си за доста неща и е трудно да ги изброя тук. Та изслушайте го целия епизод 🙂

Link: http://krasimirtsonev.com/blog/article/nadcast-03-rado-georgiev