เริ่มต้นเขียน Firestore จาก 0 ด้วย JavaScript กันเถอะ!

พอพูดถึง Firebase หลายคนก็คงจะนึกถึงอะไรที่ ยากๆ แต่ความจริงแล้ว Firebase เนี่ย ทำให้ชีวิตใครหลายคนง่ายขึ้นมากๆ, เราสามารถที่จะทำ Database…Continue reading on Medium »

Link: https://medium.com/@aomkirby/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-firestore-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-0-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-javascript-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-b426940fc90e?source=rss——javascript-5