พี่อยากได้ Invoice เอาไว้ปริ้นยื่นภาษีบริษัทอะ

พี่บัญชีและเฮชอาร์ในคนเดียวกันได้เอ่ยขึ้นกลาง Sprint เพื่อที่จะเปิดขายรถอินเตอร์แบรนด์ได้หลังจากปิดมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่…Continue reading on Medium »

Link: https://medium.com/@remaintion/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-invoice-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B0-58f44b853a7d?source=rss——javascript-5